קישורים חשובים


משרד הבריאות המחלקה למזון ותזונה
http://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Pages/default.aspx

נייר עמדה בנושא צריכת חלב ומצוריו
http://milk.mednet.co.il/userfiles/130/file/Emda_Milk.pdf

Centers For Disease Control And Prevention
http://www.cdc.gov/

האגודה הישראלית לסכרת
http://www.sukeret.co.il/

האגודה הישראלית לצליאק
http://www.celiac.org.il/

מועצת החלב
http://www.milk.org.il/

עקומות גדילה CDC
http://www.cdc.gov/growthcharts/clinical_charts.htm

מחשבוני BMI, RMR, BMR
http://www.caloriesperhour.com/index_burn.php

מתכונים עם ערכים תזונתיים
http://www.foodsdictionary.co.il/